آموزش کانفیگ دستگاه هوآوی ۵۶۱۶ برای سیستم ویپ

امروزه برای انتقال شبکه های TDM قدیمی به سمت ویپ با چالشی به عنوان هزینه روبرو هستیم که توجیح پذیری آن برای کارفرما سخت می باشد
دستگاهی که در ادامه کانفیگ آن را انجام خواهیم داد دستگاهی است با عنوان Dslam که می تواند در مود های زیر خدمات رسانی انجام دهد
۱٫ به عنوان ارایه دهنده خدمات VDSL
2. به عنوان خدمات دهنده خدمات ADSL
3. به عنوان خدمات دهنده POTs

در این مقاله هدف آموزش کانفیگ این دستگاه در مدل POTs می باشد که می تواند خدمات تلفنی را بر بستر SIP ارایه نماید