کانفیگ E1 SANGOMA (کارت fxo openvox , e1 sangoma together)

سلام
به دوستان
برای راه اندازی کارت e1 سنگوما ابتدا باید از طریق detect hrdware و از گزینه advanced باید detect sangoma hardware رو انتخاب کنید دقت کنید که در این کانالهای E1 نشون داده و به حساب DETECT هم میشه ولی NO SERVICE ه در حالی که کابل خروجی مودم E1 بهش وصله
سپس با زدن کامند های زیر می تونید اون رو آپ کنید
wancfg_dahdi

[root@khavaran ~]# wancfg_dahdi

########################################################################
# Sangoma Wanpipe #
# Dahdi/Zaptel/SMG/TDMAPI/BOOT Configuration Script #
# v2.39 #
# Sangoma Technologies Inc. #
# Copyright(c) 2009. #
########################################################################

FATAL: Error inserting wanpipe (/lib/modules/2.6.18-348.1.1.el5/weak-updates/wanpipe.ko): No such device
Would you like to generate /etc/asterisk/chan_dahdi.conf
۱٫ YES
۲٫ NO
دراین قسمت میگه فایل chan_dahdi رو عوض کنم بگید
yes
در قسمت بعدی نوع کارت رو که e1 هستش انتخاب کنید
Configuring T1/E1 cards [A101/A102/A104/A108/A116]

select media type for AFT-A101 on port 1 [slot:4 bus:4 span:1]
۱-T1
۲-E1
۳-UNUSED
۴-EXIT

در قسمت بعدی


CONFIGURING PORT 1 ON 101 AS E1, LINE CODING HDB3,FRAMING CRC4
۱:KEEP THESE SETTINGS
۲:CONFIGURE LINECODING AND FRAMING
که ما دو رو برای انتخاب دقیقتر میزنیم
سپس در سوال اولی نوع LINE CODING رو HDB3 و نوع فریمینگ رو NCRC انتخاب می کنیم و به مرحله بعد میریم
در مرحله بعد باید CLOCK رو نرمال یعنی گزینه ۱ انتخاب کنیم
و در مرحله بعد PRI CPE رو انتخاب می کنیم
در ناتخاب بعدی استاندارد اروپا یعنی ۵ رو انتخاب می کنیم
به بعد اگر اکو کنسلر دارید می تونید DTMF رو هم استارت کنید بقیه رو پیش فرض برید جلو FROM PSTN رو هم انتخاب کنید
و SAVE کنید حالا اگر توی الستیکس نیگا کنید هم سبز هم دتکت شده توسط استریسک
اگر دوتا کارت از توع های fxo openvox 8 & e1 101 sangoma داشتید همین کافیه که به جز کار بالا این فایل ها رو هم تفییر بدین
/etc/asterisk/chan_dahdi.conf
[trunkgroups]

[channels]
context=from-pstn
signalling=fxs_ks
rxwink=300 ; Atlas seems to use long (250ms) winks
usecallerid=yes
hidecallerid=no
callwaiting=yes
usecallingpres=yes
callwaitingcallerid=yes
threewaycalling=yes
transfer=yes
canpark=yes
cancallforward=yes
callreturn=yes
echocancel=yes
echocancelwhenbridged=no
faxdetect=incoming
echotraining=800
rxgain=2.0
txgain=2.0
callgroup=1
pickupgroup=1
language=pr

;Uncomment these lines if you have problems with the disconection of your analog lines
busydetect=yes
busycount=3

immediate=no

#include dahdi-channels.conf
#include chan_dahdi_additional.conf

/etc/asterisk/dahdi_channels.conf

; Autogenerated by /usr/sbin/dahdi_genconf on Tue Aug 13 13:58:53 2013
; If you edit this file and execute /usr/sbin/dahdi_genconf again,
; your manual changes will be LOST.
; Dahdi Channels Configurations (chan_dahdi.conf)
;
; This is not intended to be a complete chan_dahdi.conf. Rather, it is intended
; to be #include-d by /etc/chan_dahdi.conf that will include the global settings
;

; Span 1: WPT1/0 “wanpipe1 card 0” B8ZS/ESF RED
group=11
context=from-pstn
switchtype = national
signalling = pri_cpe
channel => 1-16,17-31
context = default
group = 63

; Span 2: OPVXA1200/12 “OpenVox A1200P/A800P Board 13″ (MASTER)
;;; line=”25 OPVXA1200/12/0 FXSKS (In use) (EC: OSLEC – INACTIVE)”
signalling=fxs_ks
callerid=asreceived
group=0
context=from-pstn
channel =>32
callerid=
group=
context=default

;;; line=”26 OPVXA1200/12/1 FXSKS (In use) (EC: OSLEC – ACTIVE)”
signalling=fxs_ks
callerid=asreceived
group=0
context=from-pstn
channel => 33
callerid=
group=
context=default

;;; line=”27 OPVXA1200/12/2 FXSKS (In use) (EC: OSLEC – INACTIVE)”
signalling=fxs_ks
callerid=asreceived
group=0
context=from-pstn
channel => 34
callerid=
group=
context=default

;;; line=”28 OPVXA1200/12/3 FXSKS (In use) (EC: OSLEC – ACTIVE)”
signalling=fxs_ks
callerid=asreceived
group=0
context=from-pstn
channel => 35
callerid=
group=
context=default

;;; line=”29 OPVXA1200/12/4 FXSKS (In use) (EC: OSLEC – INACTIVE)”
signalling=fxs_ks
callerid=asreceived
group=0
context=from-pstn
channel => 36
callerid=
group=
context=default

;;; line=”30 OPVXA1200/12/5 FXSKS (In use) (EC: OSLEC – INACTIVE)”
signalling=fxs_ks
callerid=asreceived
group=0
context=from-pstn
channel => 37
callerid=
group=
context=default

;;; line=”31 OPVXA1200/12/6 FXSKS (In use) (EC: OSLEC – INACTIVE)”
signalling=fxs_ks
callerid=asreceived
group=0
context=from-pstn
channel => 38
callerid=
group=
context=default

;;; line=”32 OPVXA1200/12/7 FXSKS (In use) (EC: OSLEC – INACTIVE)”
signalling=fxs_ks
callerid=asreceived
group=0
context=from-pstn
channel => 39
callerid=
group=
context=default

/etc/wanpip/wanpipe1.conf


#================================================
# WANPIPE1 Configuration File
#================================================
#
# Date: Wed Dec 6 20:29:03 UTC 2006
#
# Note: This file was generated automatically
# by /usr/local/sbin/setup-sangoma program.
#
# If you want to edit this file, it is
# recommended that you use wancfg program
# to do so.
#================================================
# Sangoma Technologies Inc.
#================================================

[devices]
wanpipe1 = WAN_AFT_TE1, Comment

[interfaces]
w1g1 = wanpipe1, , TDM_VOICE, Comment

[wanpipe1]
CARD_TYPE = AFT
S514CPU = A
CommPort = PRI
AUTO_PCISLOT = NO
PCISLOT = 4
PCIBUS = 2
FE_MEDIA = E1
FE_LCODE = HDB3
FE_FRAME = NCRC4
FE_LINE = 1
TE_CLOCK = NORMAL
TE_REF_CLOCK = 0
TE_SIG_MODE = CCS
TE_HIGHIMPEDANCE = NO
TE_RX_SLEVEL = 430
HW_RJ45_PORT_MAP = DEFAULT
LBO = 120OH
FE_TXTRISTATE = NO
MTU = 1500
UDPPORT = 9000
TTL = 255
IGNORE_FRONT_END = NO
TDMV_SPAN = 1
TDMV_DCHAN = 16
TE_AIS_MAINTENANCE = NO #NO: defualt YES: Start port in AIS Blue Alarm and keep line down
#wanpipemon -i w1g1 -c Ttx_ais_off to disable AIS maintenance mode
#wanpipemon -i w1g1 -c Ttx_ais_on to enable AIS maintenance mode
TDMV_HW_DTMF = NO # YES: receive dtmf events from hardware
TDMV_HW_FAX_DETECT = NO # YES: receive fax 1100hz events from hardware
HWEC_OPERATION_MODE = OCT_NORMAL # OCT_NORMAL: echo cancelation enabled with nlp (default)
# OCT_SPEECH: improves software tone detection by disabling NLP (echo possible)
# OCT_NO_ECHO:disables echo cancelation but allows VQE/tone functions.
HWEC_DTMF_REMOVAL = NO # NO: default YES: remove dtmf out of incoming media (must have hwdtmf enabled)
HWEC_NOISE_REDUCTION = NO # NO: default YES: reduces noise on the line – could break fax
HWEC_ACUSTIC_ECHO = NO # NO: default YES: enables acustic echo cancelation
HWEC_NLP_DISABLE = NO # NO: default YES: guarantees software tone detection (possible echo)
HWEC_TX_AUTO_GAIN = 0 # 0: disable -40-0: default tx audio level to be maintained (-20 default)
HWEC_RX_AUTO_GAIN = 0 # 0: disable -40-0: default tx audio level to be maintained (-20 default)
HWEC_TX_GAIN = 0 # 0: disable -24-24: db values to be applied to tx signal
HWEC_RX_GAIN = 0 # 0: disable -24-24: db values to be applied to tx signal

[w1g1]
ACTIVE_CH = ALL
TDMV_HWEC = YES
MTU = 8

/etc/dahdi/system.conf


#autogenerated by /usr/sbin/wancfg_dahdi do not hand edit
#autogenrated on 2013-08-13
#Dahdi Channels Configurations
#For detailed Dahdi options, view /etc/dahdi/system.conf.bak
loadzone=us
defaultzone=us

#Sangoma A101 port 1 [slot:4 bus:2 span:1]
span=1,1,0,ccs,hdb3
bchan=1-15,17-31
echocanceller=oslec,1-15,17-31
hardhdlc=16

fxsks=32-39
echocanceller=oslec,32-39

دسته: آموزش

یک پاسخ به کانفیگ E1 SANGOMA (کارت fxo openvox , e1 sangoma together)

  1. zahra

    سلام با تشکر از مگالب مفیدت ممنون میشم اگه کار کردن باهاشم بگید من برنامه تانگو را نسب کردم روی لپ تاپم ولی چت نداره!باید چیکار کنم ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟در ضمن اون smsکه گفتید میاد من دریافت نکردم.ممنون میشم جواب بدین

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.