آموزش کانفیگ دستگاه هوآوی ۵۶۱۶ برای سیستم ویپ

امروزه برای انتقال شبکه های TDM قدیمی به سمت ویپ با چالشی به عنوان هزینه روبرو هستیم که توجیح پذیری آن برای کارفرما سخت می باشد
دستگاهی که در ادامه کانفیگ آن را انجام خواهیم داد دستگاهی است با عنوان Dslam که می تواند در مود های زیر خدمات رسانی انجام دهد
۱٫ به عنوان ارایه دهنده خدمات VDSL
2. به عنوان خدمات دهنده خدمات ADSL
3. به عنوان خدمات دهنده POTs

در این مقاله هدف آموزش کانفیگ این دستگاه در مدل POTs می باشد که می تواند خدمات تلفنی را بر بستر SIP ارایه نماید
برای شروع این دستگاه حتما باید به سوییچی متصل گردد که پورت آن ترانک باشد که دلایل خاص خود را دارد
به عنوان مثال اگر پورت GE0 این دستگاه قرار است به سوییچ سیسکو متصل باشد کانفیگ سوییچ سیسکو برای پورت ۲۴ آن مانند زیر خواهد بود
interface gigabitethernet 0/24
switchport mode trunk
برای کانفیگ کردن دستگاه باید ابتدا با سریال به دستگاه متصل شویم
یوزر و پسورد دیفالت
user: root
pass: mduadmin
توجه: هنگام تایپ پسورد هیچ کاراکتری نمایش داده نمی شود.
برای پیکربندی شبکه این دستگاه حتما بایدvlan  تعریف کنید و از طریق آن آدرس­دهی­کنید. برای این کار ابتدا وارد مد config شده سپس طبق مثال زیر ادامه دهید.
#config
vlan جدید ایجاد کنید      
vlan 100 smart  
  واردinterface vlan  شوید
interface vlanif 100
       آدرس دهی کنید 
 ip address 192.168.100.233 24
   از محیط interface خارج شوید    
Quit
  پورت vlan  را طبق این الگو تعریف کنید                  
port vlan 100 0/0 0
  با این کامند تنظیمات اعمال شده نمایش داده می شود   
display interface vlanif 100
   در صورت صحیح بودن تنظیمات آن ها را ذخیره کنید   
save
برای استفاده از پروتکل Sip کامند زیر را وارد کنیدوارد مد config شوید                              
#config
کامند مقابل را وارد کنید                             
protocol support  sip
 برای مشاهده پروتکل اعمال شده کامند مقابل را وارد کنید.
display protocol support
 در صورت صحت ذخیره کنید
save
تنظیمات زیر را جهت پیکربندی Voip  وارد کنید. وارد مد config شوید                                         
#config

سپس واد قسمتVoip  شوید
Voip
برای انتقال مدیا آدرس interface vlan و گیتوی (در صورت نداشتن گیتوی آدرس سرور) را وارد کنید 
 ip address media 192.168.100.233 192.168.100.100
برای انتقال سیگنالینگ آدرس interface vlan را وارد کنید.
ip address signaling 192.168.100.233
با این کامند تنظیمات اعمال شده نمایش داده می شود 
 display ip address media
  از محیطvoip  خارج شوید
quit
در صورت صحیح بودن تنظیمات آن ها را ذخیره کنید
save

تنظیمات زیر را جهت پیکربندی SIP  وارد کنید.وارد مد config شوید                                            
#config
واردinterface sip  شوید
interface sip 0
media-ip را وارد کنید.(همان آدرس interface vlan)
if-sip attribute basic media-ip 192.168.100.233
signal-ip را وارد کنید.(همان آدرس interface vlan)
 signal-ip 192.168.100.233
signal-port  را وارد کنید(پیش فرض ۵۰۰۰)                                                                         
signal-port 5000
پروتکل انتقال را تعیین کنید(پیش فرض UDP)
transfer udp
 آدرس سرور ویپ را وارد کنید
 primary-proxy-ip1 192.168.100.100
پورت sip سرور را تعیین کنید(پیش فرض ۵۰۶۰)
 primary-proxy-port
 5060
sipprofile-index
 را تعریف کنید(پیش فرض ۱)
sipprofile-index 1
جهت اعمال تغییرات حتما باید interface sip را reset کنید.
Reset
با این کامند تنظیمات اعمال شده نمایش داده می شود  
display if-sip attribute running  
از محیط Sip خارج شوید
 quit
در صورت صحیح بودن تنظیمات آن ها را ذخیره کنید  
save
برای شناختن یا افزودن کارتها کامند زیر را در محیط config وارد کنید. وارد مد config شوید     
#config
این کامند را وارد کنید
  board conferm  0
 0 frame 1 slot board has been confirmed
 0 frame 2 slot board has been confirmed
 0 frame 3 slot board has been confirmed
 0 frame 4 slot board has been confirmed
 0 frame 5 slot board has been confirmed
در صورتی که یک کارت شناسایی شد با اجرای دوباره کامند board conferm 0 دیگر کارت ها نیز شناسایی می شوند.

برای افزودن یک داخلی جدید به صورت زیر اقدام کنید.
وارد مد config شوید                                                                                                            
#config
وارد مد esl userشوید
# esl user
برای مثال داخلی ۶۰۲ را در slat 1 و پورت ۲ تعریف می کنیم.ابتدا داخلی را به صورت زیر تعریف کرده sippstnuser add 0/1/2 0 telno 602
Command processing is completed. User data has been added successfully سپس برای اعتبار سنجی (authorization) پسورد داخلی را به صورت زیر وارد می کنیم.
sippstnuser auth set 0/1/2 telno 602
احتیاجی به وارد کردن نوع پسورد نیست و با زدن Enter این گزینه را رد کنید.          
{ <cr>|password-mode<K> }:
Command:
sippstnuser auth set 0/1/0 telno 602
در اینجا نام داخلی را وارد کنید.         
            User Name(<=64 characters, “-” indicates deletion):602
در اینجا پسورد داخلی را وارد کنید.    
      User Password(<=64 characters, “-” indicates deletion):602
توجه: هنگام تایپ پسورد هیچ کاراکتری نمایش داده نمی شود.

در صورت صحیح بودن تنظیمات اعمال شده وضعیت داخلی با کامند  display sippstnuser reg-state 0/1/2به صورت زیر نمایش داده می شود.
    display sippstnuser reg-state 0/1/2
{ <cr>|endframeid/slotid/portid<S><Length 1-15> }:
  Command:
          display sippstnuser reg-state 0/1/2
          ——————————————————–
            F  /S /P    MGID     RegisterState    TelNo
            ——————————————————–
            0  /1 /2    0              Active                 602            
——————-
در صورت صحیح بودن تنظیمات از محیطesl user  خارج شوید و تغییرات را ذخیره کنید.
quit
save

برای افزودن یک داخلی جدید به صورت زیر اقدام کنید.
وارد مد config شوید                                                                                                             #config
وارد مد esl userشوید                                                                                                         # esl user
برای مثال از داخلی ۸۰۰۰ تا ۸۰۰۸ را در slat 1 و از پورت ۰ تا پورت ۸ تعریف می کنیم. ابتدا داخلی ها را به صورت زیر تعریف کنید.
نکته: گام های تعریف به صورت پیش فرض ۱ است (step 1)

                                    sippstnuser batadd 0/1/0  0/1/8 0 telno 8000 step 1
سپس برای اعتبار سنجی (authorization) پسورد داخلی ها را همانند قسمت قبل و به صورت تک تک وارد نمایید.  
در صورت صحیح بودن تنظیمات اعمال شده وضعیت داخلی با کامند display sippstnuser reg-state 0/1/0  0/1/8 به صورت زیر نمایش داده می شود.
            display sippstnuser reg-state 0/1/0 0/1/8

            ——————————————————–

   F  /S /P    MGID     RegisterState    TelNo

            ——————————————————–
0  /1 /0    0              Active                 8000

۰  /1 /1    0              Active                 8001

۰  /1 /2    0              Active                 8002

۰  /1 /3    0              Active                 8003

۰  /1 /4    0              Active                 8004

۰  /1 /5    0              Active                 8005

۰  /1 /6    0              Active                 8006

۰  /1 /7    0              Active                 8007

۰  /1 /8    0              Active                 8008

            ——————————————————-
در صورت صحیح بودن تنظیمات از محیطesl user  خارج شوید و تغییرات را ذخیره کنید.
quit
save

برای حذف داخلی ها به صورت تکی از کامند زیر استفاده کنید:

            sippstnuser del ۰/۱/۰

در صورت اطمینان از حذف داخلی کاراکتر Y را در این قسمت وارد کنید.

Are you sure to delete the user data? (y/n)[n]:

و برای حذف گروهی از داخلی ها از کامند زیر استفاده کنید:

            sippstnuser batdel ۰/۱/۰ ۰/۱/۸

در صورت اطمینان از حذف داخلی ها کاراکتر Y را در این قسمت وارد کنید. Are you sure to delete the user data? (y/n)[n]:
نمایش کلیه تنظیمات هوآوی که در محیط Enable می توانید وارد کنید.
display current-configuration
کامند راه اندازی دوباره دستگاه
reboot System
نمایش وضعیت داخلی های موجود در یک کارت را می توان یکجا و به صورت زیر نمایش داد:
display sippstnuser reg-state 0/1
برای ریست فکتوری از کامند زیر را استفاده کنید.
Erase flash data


آموزش نصب درایور SCCP بر روی استریسک

در این آموزش قصد داریم روش راه اندازی channel driver sccp   بر روی استریسک داریم

این درایور مخصوص سیسکو است و گوشی های سیسکو همه توانایی کار با این پروتکل رو دارن

برای این که با این پروتکل گوشی ها بتون کار کنن روی استریسک اول باید درایورش رو نصب کنید و بعد داخلی هاتون رو کانفیگ کنید

حالا من هم سورس فایلش رو میزارم و هم عکس از روشش و هم کانفیگ فایل های استریسک رو

اول فایل سورس رو با کامند زیر از حالت فشرده در میاریم

سورس فایل درایور Chan_SCCP-4.2.3_STABLE_r6728.tar

ادامه مطلبتلینا، اپراتور تلفن ثابت

تلینا به عنوان ارائه دهنده تخصصی سرویس های مخابراتی نسل جدید در سراسر کشور شروع به فعالیت کرد و در همین راستا اقدام به واگذاری سرویس هایی از جمله سیپ ترانک، سیپ یوزر و سرویس های ارزش افزوده مخابراتی نمود.

تلینا

 آموزش نصب ماژول و ترانک h323 روی استریسک

برای فعال سازی ماژول h323 باید از ماژول جدید ooh323 استفاده نماییم که در قسمت add-ones ها می باشد
به این گونه عمل می کنیم که ابتدا وارد فولدر سورس استریسک می شویم
در این مثال سورس در این مکان می باشد

cd /usr/src/asterisk13/

make menuselect

در قسمت add-ones ماژول chan_ooh323 رو فعال می کنیم

 

سپس save  می کنیم و خارج میشیم

ادامه مطلبمرجع استریسک فارسی

asterisk-book-500x325.jpg (500×325)

استریسک محبوب ترین سیستم تلفنی ویپ کد باز در دنیا است، در حال حاضر بسیاری از IPPBX های موجود بر مبنای آن تولید شده اند.

استریسک در سال ۱۹۹۹ توسط مارک اسپنسر مدیر عامل شرکت دیجیوم در قالب GNU/GPLL پایه گذاری شده. استریسک گامی است در جهت عمومیت بخشیدن به روشهای گوناگون ارتباطی مبتنی بر شبکه های کامپیوتری و محیطی برای ارتباطات تلفنی, تصویری و کاربریهای مرتبطی نظیر IM, Call/Contact Centre و…

با رشد ارتباطات مبتنی بر شبکه های کامپیوتری (IP Based), استریسک با اقبالی روزافزون روبروست. رایگان بودن استفاده از آن در مقابل قیمت به نسبت گزاف برندهای موجود در بازار, امکانات بالقوه با کیفیت مناسب, استاندارد بودن پروتوکل ها و عدم وابستگی به سخت افزار یا نرم افزار خاص از برندی معین, راحتی نصب و راه اندازی, وسعت جامعه اطلاعاتی بسط دهنده آن و از همه مهمتر تجمیع سرویس های صوتی (اعم از تلفنی و چت), تصویری و دیتا موجب شده اند تا استریسک به عنوان یک سافت سوییچ یکی از اجزای موثر و محرک دنیای ارتباطات نوین (Next Generation) قلمداد گردد.

کتاب مرجع آموزش ویپ با سافت سوئیچ استریسک به زبان فارسی منتشر شد.

سافت سوئیچ استریسک محبوب ترین سیستم تلفنی ویپ (متن باز) بر پایه ی سیستم عامل لینوکس است. با استفاده از استریسک می توان یک سیستم تلفنی با قابلیت زیاد راه اندازی کرده و در انواع پروژه ها کوچک و بزرگ از آن استفاده کرد. مزایای استفاده از استریسک تجمیع سرویس های صوتی، تصویری و دیتا می باشد که موجب شده تا به عنوان یک سافت سوئیچ در شبکه های ویپ و NGN نقش مهمی را داشته باشد.

این کتاب اولین کتاب در زمینه سافت سوئیچ استریسک به زبان فارسی است. در این کتاب سعی شده است مطالب و مفاهیم جدید حوزه سافت سوئیچ استریسک با حفظ پیوستگی مطالب ارائه شود. انگیزه ی اصلی نگارش کتاب این است که علاقمندان به حوزه مخابرات و شبکه های ویپ بتوانند به راحتی با مفاهیم آن آشنا شوند و آن را به صورت کاربردی مطالعه نمایند. این کتاب در ۲۰ فصل نگارش شده است.

فصل اول: آشنایی با تلفن و شبکه های مخابراتی PSTN
فصل دوم: معماری استریسک
فصل سوم: نصب و راه اندازی استریسک
فصل چهارم: پیکربندی تجهیزات در شبکه های ویپ
فصل پنجم: برنامه نویسی مقدماتی در استریسک
فصل ششم: ارتباط استریسک با شبکه های مخابراتی
فصل هفتم: ارتباط استریسک با سایر شبکه های VoIP
فصل هشتم: برنامه نویسی پیشرفته در استریسک
فصل نهم: آشنایی با صف ها در استریسک
فصل دهم: بررسی وضعیت تجهیزات در شبکه های ویپ
فصل یازدهم: ارتباط بین استریسک و پایگاه دادهای
فصل دوازدهم: فکس
فصل سیزدهم: ابزار مدیریتی استریسک
فصل چهاردهم: ابزارهای برنامه نویسی استریسک
فصل پانزدهم: ابزارهای RESTful در استریسک
فصل شانزدهم: استفاده از ماژول PJSIP در استریسک
فصل هفدهم: مانیتورینگ و بررسی گزارشها در استریسک
فصل هجدهم: امنیت در سیستم تلفنی استریسک
فصل نوزدهم: ازریابی عملکرد سیستمهای تلفنی IPPBX و تجهیزات وابسته
فصل بیستم: آشنایی با دستورات و توابع مهم و پرکاربرد در استریسک

مراکز پخش:

شرکت نسیم ارتباطات هزاره سوم – ۳۱۷۷۰۰۰۰-۰۵۱ و ۴۱۵۵۳۰۰۰–۰۲۱

شرکت کاوا ارتباطات هوشمند – ۴۱۸۷۹۰۰۰-۰۲۱ و ۴۹۵۶-۰۲۱

خرید آنلاین کتاب استریک

ارسال شده در تاریخ توسط امیر گرامیان

ارسال دیدگاهکانفیگ گیت وی های planet جهت انتقال خط

در این مدل ما بر روی مدل پلنت VIP480 کار می کنیم

IP Default گیت وی را در مرورگر وارد می کنیم و از یوزر و پسورد زیر برای لاگین استفاده می کنیم

IP Default : 172.16.0.1
USER: admin
PASSWORD: admin

در این جا نوع شبکه و انتخاب IP  را مشخص می کنیم

تعییت وضعیت را ما در اینجا به صورت Bridge گذاشتیم ادامه مطلبکانفیگ گوشی ۷۹۱۲ سیسکو

ابزار مورد نیاز :

۱ – فایل های مورد نیاز (فریم ویر ۷۹۱۲)

۲ – نرم افزار Tftpd 64(32)

نرم افزار Tftpd را باز کرده و از قسمت setting در سربرگ Global فقط تیک TFTP server و syslog باشد .


2

1

در سربرگ TFTP مانند زیر عمل کنید . ادامه مطلبمعرفی فروشگاه اینترنتی محصولات VoIP

slider1.jpg (738×343)

فروشگاه اینترنتی محصولات ویپ (VoIP) به عنوان زیر مجموعه شرکت نسیم ارتباطات یکی از قدیمی ترین فروشگاه های ویپ ایران می باشد.

در فروشگاه ویپ نود و هشت محصولاتی از جمله گوشی های شبکه ، کارت های تلفنی ، گیت وی ها ، مرکز تلفن ها  و تجهیزات جانبی برگرفته از بهترین برندهای دنیا مانند نیوراک ، گرند استریم ، اپن واکس ، یلینک ، فنویل ، سنگوما ، کلیپ کام و … را می توانید مقایسه، انتخاب و خرید کنید.

این فروشگاه سعی دارد با کیفیت ترین برندهای ویپ ایران و جهان را با قیمت های منصفانه در اختیار شما قرار دهد.

همکاران ما در نسیم ارتباطات منتظر پاسخگویی و مشاوره به شما هستند.

فروشگاه ویپ

 

ارسال تماس انبوه

تله مارکتینگ یا تبلیغ بوسیله تلفن یکی از موفق ترین روش‌های تبلیغی می‌باشد که هم‌اکنون به شیوه‌ی کاملا سنتی توسط برخی از شرکت‌ها جهت معرفی خدماتشان انجام می‌پذیرد. بدین صورت که آن شرکت چند نفر از اپراتورهای خود را در طول روز مسئول تماس گرفتن به شماره‌های مختلف و ارائه توضیحات تلفنی به آنها می‌کند. طبق آمارها در این شیوه هر اپراتور در روز حداکثر می‌تواند با ۱۵۰ نفر صحبت کند که از این تعداد حداکثر ۳۰ تماس موفقیت آمیز می‌باشد. از معایب این مدل سنتی، بالا بودن تعداد تماس های خطا، انتظار اپراتور پشت بوق انتظار و شنیدن بوق اشغال می باشد.

اما؛

سرور تبلیغات تلفنی از طریق خطوط تلفن ویژه خود، بصورت خودکار شماره تلفن‌های خود را ارائه شده از جانب شما را شماره‌گیری کرده و فایل صوتی موردنظر شما را برای آنها پخش می‌کند. در نهایت هریک از مخاطبانی که این پیام تبلیغاتی برایشان جذاب باشد با فشار دادن شماره موردنظر به اپراتور شرکت شما وصل می‌شود  و حتی این قابلیت نیز وجود دارد که با فشار دادن هر کلید عدد ورودی توسط مشتری را در دیتابیس ذخیره فرمایید (جهت کاربری نظر سنجی) و گزارش‌دهی کامل از تماس‌های موفق، بی‌پاسخ و مشغول از دیگر امکانات این سرور می‌باشد.