انواع سوئیچینگ(بررسی مدلهای سوئیچینگ)

به نام خدا

مدل لایه ای شبکه

اصول سوئیچینگ

تکنیک های سوئیچینگ:

۱- سوئیچینگ مداری: جهت هر مکالمه یک مسیر اختصاصی ایجاد ، سپس استفاده و سپس این مسیر قطع می شود. مزیت این نوع سوئیچینگ این است که اطلاعات در یک مسیر اختصاصی است و امکان قطع ارتباط نداریم. ولی عیب آن استفاده ی بهینه نشدن از مسیر است.
۲- سوئیچینگ بسته ای : اطلاعات را به بسته تبدیل می کنیم. در هر بسته آدرس مقصد و مبدأ و شماره ی بسته را می نویسیم. هر بسته براساس آدرسی که دارد از یک مسیر عبور می کند. اما عیب این سوئیچینگ این است که ممکن است نظم اطلاعات بهم بخورد و یا بعضی از اطلاعات از بین برود و یا اینکه بموقع اطلاعات نرسد.
۳- شبکه های مبتنی بر Switching) ATM (Cell: طول بسته ها ثابت است وسرعت ارتباطات زیاد می گردد.
۴- شبکه های پیامی Switching) (Massage: اطلاعات را تکه تکه نمی کنیم بلکه کل اطلاعات را یکجا می- فرستیم.

توسعه زمانی مرکز

در مراکز تلفنی پهنای باندی که جهت یک مکالمه اختصاص می- دهند ۴kHz است. جهت افزایش پهنای باند مراکز Broad Band ایجاد شد. با افزایش پهنای باند ، تعداد مکالمات در یک لینک کاهش می یابد.

مراکز محلی (در داخل شهرها یا مناطقی از شهرها) : Lx ، Co جهت ارتباط دادن بین مراکز محلی یک مرکز یا چند مرکز واسطه ایجاد می کنند.
Toll Exchange : مراکزی که جهت ارتباط بین شهری استفاده می شود. به این مراکز STD هم گفته می شود(DOD) .
جهت ارتباط بین شهرها سلسله مراتب تعریف می کنند. شهرهای کوچک مجاور را به هم وصل کرده سپس این شهرها را به بزرگترین شهر مجاور و به همین ترتیب شهرهای بزرگ را به هم وصل می کنند.

PC : مراکز اولیه SC : مراکز ثانویه TC : مراکز ثالثیه
جهت برقراری ارتباط بین الملل نیز حداقل بایستی یک مرکز بین- الملل در یک کشور باشد با عنوان IC یا ISC .
مرکز وابسته Remote Ex : بخشی از تجهیزات یک مرکز به یک مرکز حاشیه و مجاور منتقل و اطلاعات توسط مثلاً یک خط ۲M منتقل می شود.
Remote سه استفاده دارد:
۱- دو مرکز مجاور هم اضافه ظرفیت یا کمبود ظرفیت دارند.
۲- مشترکین دورافتاده از مرکز در کنار هم وجود دارند.
۳- سرویس های خاصی را به مراکز و جاهای مختلف انتقال می دهیم.

طبقه بندی مراکز

Erl برای ارزیابی قدرت سوئیچینگ مراکز
BHCA برای ارزیابی قدرت کنترلی مراکز
• هرچه متوسط طول مدت مکالمه بیشتر باشد بایستی مرکز دارای Erl بالا باشد.
• هر چه مکان هایی که تعداد درخواست ها زیاد باشد بایستی BHCA بالا باشد.

طبقه بندی مراکز تلفن از نظر سوئیچ:

۱- مراکز سلکتوری : سوئیچینگ توسط سلکتور انجام می شود. از سوئیچینگ Space استفاده می شود یعنی خطی را به خط دیگر بصورت فیزیکی وصل می کند. سرعت معمولاً حدود چند ده میلی ثانیه است.
۲- مراکز کروسبار : از یک سری میله های متقاطع استفاده شده است که براساس عبور جریان ، خاصیت آهنربایی پیدا کرده و میله ها چرخش °۲۰ خواهند داشت. این سوئیچ ها نیز از نوع مکانی است. سرعت سوئیچینگ در این مراکزحدود چند میلی
ثانیه است.
این دو نوع سوئیچ دارای مصرف انرژی بالا بوده است. ایجاد اصطکاک در محل اتصال و با گرد وغبار باعث کاهش کیفیت ارتباط می شود.
۳- مراکز کراس پونیت : از نوع سوئیچ های رله ای است. از نوع مکانی بوده و سرعت سوئیچینگ آن چنددهم میلی ثانیه است.
۴- مراکز الکترونیک : با استفاده از نیمه هادی ها ، برای برقراری ارتباط از المان های الکترونیکی استفاده می شود. سوئیچینگ در این مراکز مکانی است و سرعت سوئیچینگ حدود چند ده میکرو ثانیه است.
۵- مراکز دیجیتال : در بخش سوئیچ از Logic Gate استفاده می کنند. سرعت حدود چندصد نانو ثانیه است ودر این مراکز از سوئیچینگ زمانی و مکانی استفاده می شود.
۶- مراکز نوری : از خاصیت شکست نور استفاده می شود. در واقع با استفاده از این خاصیت مسیر ارتباطی یک مشترک را عوض می کنند. روش دیگر در سوئیچینگ نوری استفاده از
خاصیت ضریب شکست در یک ماده است. هر ماده ای با توجه به ضریب شکستی که دارد مسیر نور را عوض می کند. با استفاده از ولتاژهای مختلفی که روی ماده می گذلرند ضریب شکست را تغییر می دهند. عملیات سوئیچینگ پس از تبدیل صوت به نور انجام می شود. سرعت در این مراکز بسیار بالاست.

واسطه ها (Interface)

دو دسته تلفن داریم :
۱- تلفن آنالوگ : اطلاعات را به صورت آنالوگ به مرکز می فرستد.
۲- تلفن دیجیتال : اطلاعات را بصورت دیجیتال به مرکز ارسال می کند.
یکی از فاکتورها قیمت مراکز اینترفیس است ، چرا که به ازای هر
مشترک ما نیاز به یک اینترفیس داریم.
سازمان ITU وظایف اینترفیس را مشخص کرده تا شرکت ها براساس حداقل استانداردها اینترفیس را تولید کنند. این استانداردها هفت وظیفه دارند که آن رابصورت یک کلمه ی کلی درآورده اند:
BORSHCT

B : مدار تغذیه و باطری مشترک
O : حفاظت در مقابل ولتاژهای بالا
R : ارسال زنگ
S : مدار نظارت بر مشترک
H : مدار هماهنگ کننده ی محیط آنالوگ و دیجیتال
C : مدار Coding و Decoding تبدیل آنالوگ به دیجیتال و بالعکس
T : مدار تست های دوره ای مرکز که مشترک را کنترل می کند.

دسته: آموزش

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.